Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Câu hỏi với trợ từ 吗

Câu hỏi với trợ từ 吗

16/01/2016

Trợ từ trong ngữ pháp là từ loại đặc biệt vừa mang tính đặc thù lại vừa rất quan trọng, rất nhiều ý nghĩa ngữ pháp và quan hệ kết cấu quan trọng trong tiếng Hán hiện đại đều phải dựa vào trợ từ để diễn đạt. Hôm nay, bạn hãy cùng Viet Trung Education tìm hiểu cách dùng của trợ từ nhé các bạn!

一、 是非问句  Câu hỏi thị phi

a. 肯定形式  +  ?

Hình thức khẳng định + ?

 1. 你是去开会吗?

nǐ shì qù kāi huì ma ?

Có phải cậu đi họp không?

 2. 你会说中文吗?

nǐ huì shuō zhōng wén ma ?

Cậu biết nói tiếng Trung không?

 b. 否定形式 + ?

Hình thức phủ định + ?

 1. 你不认识她吗? =(我以为你认识他)

nǐ bú rèn shí tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ rèn shí tā )

Bạn không quen cô ấy à ? = (tôi tưởng cậu quen cô ấy).

 2. 你不会游泳吗? =(我以为你会游泳)

nǐ bú huì yóu yǒng ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ huì yóu yǒng )

Bạn không biết bơi à? = (tôi tưởng bạn biết bơi).

 3. 你不爱她吗? =(我以为你爱他)

nǐ bú ài tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ ài tā )

Bạn không yêu cô ấy à ? = (tôi tưởng bạn yêu cô ấy).

 二、 反问句  Câu hỏi, hỏi ngược lại.

 常带有责备,质问,辩解语气,常与不是,还不,还,没,不,岂 , 不就是,难道,莫非等词语连用。

Thường mang nghĩa trách móc, chất vấn, biện giải. Thường dùng với 不是,还不,还,没,不,岂,不就是,难道,莫非。

 1. 你整天打工,还像个学生吗? (责备)。

nǐ zhěng tiān dǎ gōng ,hái xiàng gè xué shēng ma ? (zé bèi ).

Cậu đi làm cả ngày, có còn giống học sinh không? (trách móc)

 2. 难道老板错误的决定,员工也要接受吗? (质问)

nán dào lǎo bǎn cuò wù de jué dìng ,yuán gōng yě yào jiē shòu ma ? (zhì wèn )

Chẳng lẽ ông chủ quyết định sai, nhân viên cũng phải chịu sao? (trất vấn)

 3. 我不是已经向妳道歉了吗? (辩解)。

wǒ bú shì yǐ jīng xiàng nǐ dào qiàn le ma ? (biàn jiě ).

Không phải là tôi đã xin lỗi với bạn rồi sao? (biện giải)

 4. 你这样做岂不是让我为难吗? (责备)

nǐ zhè yàng zuò qǐ bú shì ràng wǒ wéi nán ma ? (zé bèi )

Bạn làm như vậy khác nào gây khó dễ cho tôi? (chất vấn)

 5. 不就是两百块钱的衣服吗?赔你就是了! (辩解)

bú jiù shì liǎng bǎi kuài qián de yī fú ma ? péi nǐ jiù shì le ! (biàn jiě )

Không phải áo 200 đồng à ? đền bạn là được chứ gì (biện giải).

Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN


Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/index.php on line 479