Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Đại học Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh

Đại học Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh

30/10/2015

  Trường được thành lập năm 1951, tên gọi cũ là học viện ngoại thương Bắc Kinh. ĐHKTĐN là một trong những trường trọng điểm phát triển ở thế kỷ 21,được hợp nhất bởi Học viện tài chính tiền tệ Trung Quốc trực thuộc ngân hàng Trung Quốc và đại học kinh tế đối ngoại cũ trở thành đại học kinh tế đối ngoại mới hiện nay với quy mô mang tính tổng hợp, đa ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nhân tài kinh tế, quản lý, luật , tài chính, ngôn ngữ học v v…
  Trường hiện có 13 học viện và hơn 40 khoa chuyên đào tạo các chuyên ngành bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. ĐHKTĐN vốn có đội ngũ giảng viên hùng hậu, giàu kinh nghiệm, có uy tín trong và ngoài nước . Đặc biệt hội đồng nhà trường đều là các học gia, chuyên gia, các lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành như: Phó thủ tướng quốc vụ viện, Uỷ ban thúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, ngân hàng trung quốc, tổng cục hải quan, bộ thương mại, công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc v v…

  Đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp kinh tế và thương mại quốc tế, quy mô của trường ngày càng mở rộng, Số lượng sinh viên hàng năm đăng ký nghiên cứu và học tập tại trường liên tục gia tăng. Tổng số sinh viên hiện nay gần 30000 sinh viên, trong đó bao gồm 24000 sinh viên TQ và hơn 1200 Lưu học sinh đến từ hơn 50 quốc gia và khu vực.

1. Hệ đại học chính quy 4-7 năm với các chuyên ngành:

Kinh tế và thương mại quốc tế, Tiền tệ, tài chính ngân hàng, kinh tế học (chuyên sâu kinh tế vận tải), luật học (chuyên sâu luật kinh tế quốc tế), quản lý công thương, maketing, quản lý tài chính, kế toán, quản trị nguồn nhân lực, tiếng Anh, tiếng nhật, tiếng Việt, tiếng Triều tiên, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nga, Quản lý hành chính, chuyên ngành Hán ngữ ( chuyên sâu Hán ngữ kinh tế thương mại), Thương mại điện tử, quản lý thông tin và hệ thống thông tin, tài chính công nghiệp, bảo hiểm.

2. Nghiên cứu sinh Thạc sỹ: 2- 3 năm với các chuyên ngành:

Thương mại quốc tế, kinh tế quốc dân, kinh tế thế giới, tài chính ngân hàng, kinh tế học ứng dụng (học hoàn toàn bằng giáo trình tiếng Anh), luật quốc tế, luật kinh tế, luật học (học hoàn toàn bằng giáo trình tiếng Anh), quản lý doanh nghiệp, kế toán, MBA (giáo trình tiếng Anh), Anh ngữ ứng dụng, ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Pháp, Ả rập, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Ý, Đức), văn học ngôn ngữ Nhật bản, kỹ thuật kinh tế và quản lý, kinh tế sản nghiệp, bảo hiểm, quản lý hành chính.

3. Nghiên cứu sinh tiến sỹ: 3 năm với 4 chuyên ngành:

Thương mại quốc tế, kinh tế thế giới, luật quốc tế, tài chính ngân hàng.1. Hệ đại học chính quy 4-7 năm.

2. Nghiên cứu sinh Thạc sỹ: 2- 3 năm.

3. Nghiên cứu sinh tiến sỹ: 3 năm với 4 chuyên ngành.

4. Học Hán ngữ.

1. Hệ đại học chính quy 4-7 năm:

• Phí thủ tục nhập học & thời gian báo danh:

+ Phí báo danh: 660 RMB 
+ Học phí: Chuyên ngành Hán ngữ 23200RMB/ năm,các chuyên ngành khác 24800 RMB/ năm
+ Thời gian báo danh: 1/4 - 31/5 hàng năm
Các thí sinh sau khi nhận được giấy báo nhập học cần nộp 4000 RMB tiền đặt cọc để khẳng định theo học tại trường.

Các thí sinh không thông qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường có thể đăng ký học lớp dự bị đại học. Thời hạn học là một học kỳ hoặc một năm gồm các môn: Hán ngữ,tiếng Anh, toán và một số môn nguyên ngành cơ sở. Học phí học kỳ đầu tiên 11600RMB, các học kỳ về sau 10700RMB/ học kỳ.
2. Nghiên cứu sinh Thạc sỹ: 2- 3 năm 

• Phí thủ tục nhập học & thời gian báo danh:
+ Phí báo danh: 660RMB
+ Học phí: - lớp dự bị NCS: 11600RMB/học kỳ 
- Nghiên cứu sinh: 26400RMB/năm ( hệ 3 năm); 29800RMB/ năm ( hệ 2 năm).
+ Thời gian báo danh: 15/10- 15/12 hàng năm
Những thí sinh sau khi nhận được giấy báo nhập học của trường cần nộp trước 5000 RMB tiền đặt cọc để khẳng định nghiên cứu tại trường.

3. Nghiên cứu sinh tiến sỹ: 3 năm 

• Phí thủ tục nhập học & thời gian báo danh:
+ Phí báo danh: 660RMB
+Học phí: 33000RMB/năm(đối với chuyên ngành Luật quốc tế); các chuyên ngành khác 29800RMB/ năm

4. Học Hán ngữ.

Yêu cầu tốt nghiệp THPT, sức khoẻ tốt.
• Hán ngữ cơ sở: gồm các lớp sơ, trung và cao cấp
• Hán ngữ kinh tế thương mại : gồm các lớp sơ, trung và cao cấp
+ Phí báo danh: 660RMB
+ Học phí: 9900RMB/ học kỳ; 19000RMB/ năm.
+Thời gian báo danh: - Mùa thu: Trước 10/6
- Mùa xuân: Trước 10/12Đại học kinh tế đối ngoại hiện có 3 toà ký túc xá lớn chuyên dành cho lưu học sinh ở với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi.

+ Toà ký túc Hội Tân: mỗi phòng có thể ở 1-2 người. 90RMB -150 RMB / phòng/ngày.Trong phòng có ti vi, điện thoại, điều hoà, mạng internet miễn phí, nhà vệ sinh riêng, bàn học, tủ bảo hiểm, bếp chung. Ngoài ra trong ký túc còn có phòng tập thể dục, phòng café, phòng giặt đồ, trung tâm giao giao dịch, trung tâm thông tin.

+ Toà ký túc Hội Đức: Mỗi phòng có thể ở được 2- 3 nguời,120RMB – 130RMB/phòng/ngày. Trong phòng có một phòng khách, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, nhà vệ sinh, điều hoà, nhà bếp, bàn học, tủ bảo hiểm.

+ Toà ký túc Hội Tài: Mỗi phòng có thể ở được 2- 3 nguời, 120RMB / phòng / ngày Trong phòng có một phòng khách, ti vi, tủ lạnh, điện thoại, nhà vệ sinh, điều hoà, nhà bếp, bàn học, tủ bảo hiểm.

Đặc biệt nhà trường có thể tư vấn cho những học sinh có nhu cầu thuê nhà ở ngoài trường. 


Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN


Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/index.php on line 479