Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Đại học kinh tế thủ đô Bắc Kinh

Đại học kinh tế thủ đô Bắc Kinh

26/11/2015

- Trường được liên kết bởi hai học viện lớn: Học viện kinh tế tài chính Bắc Kinh và Viện kinh tế học Bắc Kinh. Trường chia làm hai khu Đông và Tây. Khu Đông chính là trung tâm giao lưu văn hoá Quốc Tế, thuộc khu Hồng Miếu, quận Chiều Dương, một quận buôn bán sầm uất thuộc trung tâm Bắc Kinh, chuyên tiếp nhận và giành cho nghiên cứu sinh, lưu học sinh nước ngoài nghiên cứu và học tập. Khu trường phía Tây nằm ở quận Phong Đài ngoại ô Bắc Kinh. 

- Cơ cấu tổ chức nghiên cứu đào tạo hoàn chỉnh với 14 khoa và Học viện, cung cấp 33 chương trình đào tạo cử nhân, 4 chương trình học nghề, 28 chương trình Thạc sĩ, 10 chương trình Tiến sĩ.
 -Trường hiện đang đào tạo với tổng số 19.600 sinh viên Trung Quốc và gần 1.000 Lưu học sinh. Đồng thời Trường cũng xây dựng được một đội ngũ cán bộ giảng dạy trình độ cao rất có uy tín gồm 96 giáo sư và 273 phó giáo sư.

1. Hệ đại học chính quy: 4 năm 
* Yêu cầu:Tốt nghiệp PTTH, Dưới 30 tuổi, HSK cấp 5-6 trở lên/ 29 chuyên ngành (có kiểm tra Hán ngữ và Toán) 
Các chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh

Quản lý vật tư lưu thông

Maketing

Bảo hiểm

Kinh tế thương mại

Quản trị nhân lực

Quản trị du lịch

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin

Quản trị tài chính

Lao động và an toàn xã hội

Kế toán

Chuyên ngành công tác xã hội

Tài chính ngân hàng

Thiết kế quảng cáo

Tài chính công

Quản lý hành chính văn phòng

Quảng cáo

Kỹ thuật an toàn

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật công nghiệp

Quản trị công trình

Kinh tế học

Quản lý sự nghiệp công cộng

Quản trị tài nguyên đất đai

Kinh tế và thương mại quốc tế

Luật

Thống kê

Tuyên truyền học

Anh ngữ

 


2. Thạc sĩ: 3 năm

* Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH, Dưới 35 tuổi, HSK cấp 6 trở lên đồng thời tham gia thi đầu vào nghiên cứu thạc sỹ

Kinh tế chính trị

Kế toán

Kinh tế khu vực

Luật kinh tế

Kinh tế học số lượng

Kỹ thuật an toàn và công trình

Dân số học

Thống kê

Vệ sinh lao động và môi trường

Tài chính và Ngân hàng (bao hàm bảo hiểm)

Quản trị kinh doanh

Kinh tế học vi mô, vĩ mô (kt học phương tây)

An toàn xã hội

Quản lý hành chính văn phòng

Kinh tế thương mại quốc tế

Quản lý khoa học và công trình

Kinh tế sản xuất công nghiệp

Kỹ thuật môi trường

Kinh tế lao động

 


3. Tiến sĩ: 3 năm, Dưới 45 tuổi, HSK cấp 6 trở lên, Có bằng thạc sĩ 
3 chuyên ngành: 
- Kinh tế số lượng 
- Kinh tế lao động 
-Quản lý kinh doanh 

4. Hệ tiến tu: 1-2 năm, dưới 45 tuổi, đã qua hai năm Đại học. (HSK cấp 6 trở lên)
 

5. Chuyên tu cao cấp: 1-2 năm, dưới 50tuổi, trình độ Thạc sĩ trở lên, HSK cấp 6 trở lên .

 

* Thời gian khai giảng 
-Mùa thu:(học kỳI: từ 1/9 đến 20/1) 
-Mùa xuân:( học kỳ II: từ 1/3 đến 10/7)


1. Hệ đại học chính quy: 4 năm 
* Yêu cầu:Tốt nghiệp PTTH, Dưới 30 tuổi, HSK cấp 5-6 trở lên/ 29 chuyên ngành (có kiểm tra Hán ngữ và Toán) 

2. Thạc sĩ: 3 năm

* Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH, Dưới 35 tuổi, HSK cấp 6 trở lên đồng thời tham gia thi đầu vào nghiên cứu thạc sỹ


3. Tiến sĩ: 3 năm, Dưới 45 tuổi, HSK cấp 6 trở lên, Có bằng thạc sĩ 

4. Hệ tiến tu: 1-2 năm, dưới 45 tuổi, đã qua hai năm Đại học. (HSK cấp 6 trở lên)
 

5. Chuyên tu cao cấp: 1-2 năm, dưới 50tuổi, trình độ Thạc sĩ trở lên, HSK cấp 6 trở lên .


Tất cả các phòng đều là phòng 2 giường (phòng đôi) 
- 58RMB/ngày/người Điện thoại (sử dụng thẻ 201), khu vệ sinh và nhà tắm chung (có bình nóng lạnh 24/24), bếp chung, chạn, thẻ sử dụng máy giặt 
- 83RMB/ ngày/người Điện thoại (sử dụng thẻ 201), khu vệ sinh và nhà tắm riêng (có bình nóng lạnh 24/24), bếp chung, chạn, thẻ sử dụng máy giặt 
- 99RMB/ ngày/người Điều hoà, TV, Điện thoại (sử dụng card 201), khu vệ sinh và nhà tắm riêng (có bình nóng lạnh 24/24), bếp chung, chạn, thẻ sử dụng máy giặt 
- 165RMB/ ngày/người Điều hoà, TV, Điện thoại, thảm trải nhà, khu vệ sinh riêng và nhà tắm có bồn tắm và bình nóng lạnh 24/24, bếp chung, chạn, thẻ sử dụng máy giặt 
  


Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN


Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/index.php on line 479