WASEDA UNIVERSITY

07/12/2015

Trường Đại học Waseda – Waseda university – Đại học Waseda là một tin trường đại học nằm ở phần phía bắc của Shinjuku , Tokyo , Nhật Bản . Đây là một trong các trường đại học uy tín nhất ở Nhật Bản và châu Á.

Đại học Waseda được thành lập năm 1882 bởi Shigenobu Okuma, sau đó Thủ tướng Nhật Bản, với mục đích bồi dưỡng các nhà lãnh đạo đương đại Nhật Bản. Nó đã phát triển thành một trường đại học toàn diện với hơn 50.000 sinh viên và nhân viên, bao gồm 13 trường Đại học, 23 trường đại học, và nghiên cứu khác, Viện có liên. Các phương pháp sư phạm và tinh thần chấp nhận thông qua truyền thống và niềm tự hào của Waseda với một tư duy linh hoạt và sáng tạo đã đảm bảo rằng Waseda là viết tắt của công ty đi đầu trong giáo dục Nhật Bản.

Năm 1882, trường đại học có các bộ phận của khoa học chính trị và kinh tế, pháp luật, và khoa học vật lý. Cùng với những bộ phận này, một khóa học tiếng Anh được thành lập, nơi mà các sinh viên của tất cả các phòng ban có thể học tiếng Anh.
Ba năm sau, các bộ phận của khoa học vật lý đã được đóng lại bởi vì nó có ứng quá ít.Các bộ phận của khoa học và kỹ thuật được thành lập vào năm 1908.
Các bộ phận của văn học được thành lập vào năm 1890.
Các bộ phận của giáo dục được thành lập vào năm 1903, và các bộ phận của thương mại, vào năm 1904.

Phần lớn của trường đã bị phá hủy trong vụ đánh bom lửa của Tokyo trong Thế chiến II , nhưng các trường đại học được xây dựng lại và mở cửa trở lại năm 1949. Nó đã phát triển để trở thành một trường đại học toàn diện với hai trường trung học phổ thông và trường học của nghệ thuật và kiến trúc.

Các ngành học: Khoa học Chính trị và Kinh tế, Luật, Văn hóa, Truyền thông và Xã hội, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Khoa học cơ bản và Kỹ thuật …..
Đại học Waseda cung cấp hơn 100 suất học bổng nội bộ cho tổng cộng 280 suất học bổng bao gồm những người bên ngoài như học bổng JASSO, học bổng được cung cấp bởi chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân, vv
Với hơn 23.000 người nhận học bổng được cấp tổng cộng 15.600.000.000 yen, Đại học Waseda tự hào mang tiêu đề hàng đầu trong số tất cả các trường đại học Nhật Bản.
Hầu hết các học bổng phải được áp dụng sau khi addmission vào Đại học Waseda.


Các trường bậc Đại học

- Trường Khoa học chính trị và kinh tế

- Trường Thương mại

- Trường giáo dục học

- Trường Khoa học Xã hội

- Trường Văn hóa truyền thống và Xã hội

- Trường Nhân văn học

- Trường Khoa học thể thao

- Trường Khoa học tự nhiên và sáng tạo

Các trường Viện nghiên cứu Sau đại học

- Trường cao học khoa học chính trị

- Trường cao học kinh tế học

- Trường cao học luật

- Trường cao học thương mại

- Trường cao học văn hoá nghệ thật

- Trường cao học khoa học thể thao

- Trường cao học nghiên cứu công nghệ

- Trường cao học kiến trúc công nghệ

- Trường cao học nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương.


$6,679 - $20,192 


$859 – $1,103


Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN