Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/system/library/cache/file.php on line 32 Đại học dầu khí Trung Quốc

Đại học dầu khí Trung Quốc

14/12/2015

Đại học dầu khí Trung Quốc là một trong những trường trọng điểm cấp quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Trung Quốc, đồng thời nằm trong dự án 211 của nhà nước.

Trường được thành lập vào năm 1953 với tên gọi là Viện Dầu khí Bắc Kinh, sau đó đến năm 1969 trường được chuyển đến tỉnh Sơn Đông với tên gọi Viện Dầu khí Hoa Đông. Năm 1988 trường được đổi tên thành Đại học Dầu khí với 2 cơ sở ở Sơn Đông và Bắc Kinh. Tháng Giêng năm 2005 trường chính thức đổi tên thành Đại học Dầu khí Trung Quốc.

 Trường có các khoa như Tài nguyên và thông tin, Kỹ thuật Dầu khí, Hóa chất, cơ khí điện tử, kỹ thuật điều khiển, giao thông vận tải, kiến trúc, kỹ thuật máy tính và truyền thông, kinh tế và quản lý, toán học và khoa học tính toán, khoa học công nghệ vật lý, khoa học xã hội nhân văn…

Trường có hơn 1.400 giáo viên, trong đó có 683 giáo sư và phó giáo sư, 739 tiến sỹ và thạc sỹ.

1. Cử nhân

·         Kỹ thuật địa chất

·         Khoa học môi trường

·         Công nghệ thăm dò

·         Kỹ thuật dầu khí

·         Lưu trữ dầu khí và giao thông vận tải

·         Kỹ thuật hàng hải

·         Kỹ thuật điều khiển

·         Hóa học ứng dụng

·         Thiết kế sản xuất cơ khí và tự động hóa

·         Tự động hóa

·         Khoa học kỹ thuật vật liệu

·         Điện nhiệt

·         Kỹ thuật an toàn

·         Kinh tế và thương mại quốc tế

·         Marketing

·         Kế toán

·         Quản trị tài chính

·         Hệ thống và quản trị thông tin

·         Khoa học công nghệ máy tính

2. Thạc sỹ

·         Thăm dò khoáng sản

·         Công nghệ thông tin

·         Kỹ thuật địa chất

·         Khoáng thạch và địa chất

·         Khoa học môi trường

·         Cổ sinh và địa tầng

·         Địa chất biển

·         Công nghệ kiểm tra đo lường

·         Cơ học chất lỏng

·         Kỹ thuật khoan dầu

·         Lưu trữ dầu khí và giao thông vận tải

·         Kết cấu công trình

·         Thiết kế và sản xuất phương tiện hàng hải

·         Hóa học ứng dụng

·         Gia công hóa học

·         Xúc tác công nghiệp

·         Kỹ thuật sinh hóa

·         Kỹ thuật môi trường

·         Hóa học hữu cơ

·         Hóa học vô cơ

·         Hóa học phân tích

·         Hóa học và vật lý cao phân tử

·         Lý thuyết và thiết kế cơ khí

·         Khoa học vật liệu

·         Kỹ thuật cơ học

·         Khoa học kỹ thuật kiểm soát

·         Kỹ thuật nhiệt lượng

·         Kỹ thuật điện tử cơ khí

·         Quản lý khoa học kỹ thuật

·         Quản trị doanh nghiệp

·         Kế toán

·         Kinh tế công nghiệp

·         Tài chính

·         Luật kinh tế

·         ứng dụng máy tính

·         văn học và ngôn ngữ Anh

·         Vật lý

·         Toán học ứng dụng

·         Chủ nghĩa Mác và giáo dục chính trị

·         Văn học cổ đại Trung Quốc.

3. Tiến sỹ

·         Thăm dò khoáng sản

·         Kỹ thuật địa chất

·         Khoáng thạch

·         Cổ sinh và địa tầng

·         Kỹ thuật khoan dầu

·         Lưu trữ dầu khí và giao thông vận tải

·         Quản lý kỹ thuật dầu khí

·         Kỹ thuật hóa học

·         Hóa học ứng dụng

·         Xúc tác công nghiệp

·         Công nghệ hóa học môi trường


$2000 - $4000


$500/năm/phòng 4 người


Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN


Fatal error: Call to a member function get() on null in /home/duhocviett/domains/duhocviettrung.vn/public_html/index.php on line 479